Sukces naszych uczniów

18 września 90 uczniów naszej szkoły i Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Sosabowskiego w Kaliszu  uczestniczyło w interdyscyplinarnych warsztatach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na Wydziale Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach Projektu edukacyjnego „Młody e-lider” Europejskiego Funduszu Społecznego, koordynowanego przez Panią Monikę Kuchtę – przewodniczącą Rady Rodziców.

Celem zajęć było przeprowadzenie widowiskowych  eksperymentów chemicznych i fizycznych nawiązujących do tematyki odnawialnych źródeł energii. W czasie projektu uczniowie uczestniczyli w wykładach i  różnorodnych zadaniach warsztatowych, w czasie których identyfikowali korzyści ekonomiczne wypływające z wprowadzania odnawialnych źródeł energii. Na koniec pikniku edukacyjnego wszyscy uczestnicy projektu wykazali się zdobytą wiedzą wypełniając stosowne ankiety i testy.

Miło nam ogłosić, iż po podsumowaniu wyników, zostało nagrodzonych 24 uczniów. Główną nagrodę – aparat – Polaroid otrzymał Maciej Jaszul z klasy VIB, natomiast pozostali uczniowie otrzymali opaski sportowe. Nagrody i Certyfikaty uczestnictwa w projekcie wręczył, w czasie apelu szkolnego, dyrektor szkoły Pan Adam Szejba.

Opiekę w czasie realizacji projektu pełnili nauczyciele:  Ewa Kartuszyńska, Jolanta Rolbiecka, Hanna Strojk, Jadwiga Szyszka, Elżbieta Turzyńska,  Ilona Warnke,  Przemysław Kozłowski,  Łukasz Szamocki.

Galeria zdjęć