Światowy Dzień Wody

Światowy Dzień Wody                    

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. To istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi ustanowione zostało w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Tego dnia na całym świecie podkreśla się ogromną rolę wody w naszym życiu oraz kwestię dostępu do jej zasobów.

W tym roku obchody Światowego Dnia Wody odbywają się pod wspólnym hasłem, które w wolnym tłumaczeniu oznacza, szanować wodę. 

 Uczestnictwo naszej szkoły w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Dlatego realizacja projektu Światowego Dnia Wody na stałe wpisała się w Szkolny harmonogram działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

Uczniowie z tej okazji uczestniczyli w szeregu zajęć organizowanych przez nauczycieli w nauce stacjonarnej i zdalnej. Obchody tego wydarzenia rozpoczęły się już w piątek – 19 marca. Na szkolnym tryptyku przygotowano tematyczną gazetkę informacyjną. Przeprowadzono pogadanki o wodzie, wodne doświadczenia, oglądano filmy i prezentacje oraz wykonano szereg prac plastyczno – technicznych. W tych dniach  dominującym kolorem okazał się niebieski.

Dzięki przeprowadzonym lekcjom uczniowie zdali sobie sprawę, że woda jest unikalnym i niezastąpionym darem o ograniczonej ilości. Dlatego nie można jej marnować i należy doceniać fakt, że mamy do niej swobodny dostęp, w odróżnieniu od dzieci żyjących w innej stronie świata, np. w Sudanie. Obchody Dnia  stanowiły inspirację do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody.

 

Koordynatorkami projektu były wychowawczynie: Brzezińska – Słomińska Celina, Laska Wioletta, Męczykowska Sylwia, Rolbiecka Jolanta, Strojk Hanna, Szejba Ewa, Zabrocka Izabela.

Galeria zdjęć