Światowy Dzień Wody w klasach I – III

Światowy Dzień Wody w klasach I – III

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. To istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi ustanowione zostało w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  Tego dnia na całym świecie podkreśla się ogromną rolę wody w naszym życiu oraz kwestię dostępu do jej zasobów.

Uczestnictwo naszej szkoły w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się
z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Dlatego realizacja projektu Światowego Dnia Wody na stałe wpisała się w Szkolny harmonogram działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

Uczniowie klas I-III z tej okazji  uczestniczyli w szeregu zajęć organizowanych przez wychowawców. Na szkolnym tryptyku przygotowano tematyczną gazetkę informacyjną,
a w salach lekcyjnych  przeprowadzono zajęcia informujące o roli wody dla życia na Ziemi oraz   wykonano szereg prac plastyczno – technicznych.   W tych dniach  dominującym kolorem okazał się niebieski.

Obchody Dnia Wody uświadomiły dzieciom,  że woda jest unikalnym i niezastąpionym darem o ograniczonej ilości i stały się inspiracją do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody.

Galeria zdjęć

Galeria zdjęć