Światowy Dzień Wody w klasach I – III

 

Światowy Dzień Wody w klasach I – III

 

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody. To istotne wydarzenie dla każdego mieszkańca Ziemi ustanowione zostało w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.  Tego dnia na całym świecie podkreśla się ogromną rolę wody w naszym życiu oraz kwestię dostępu do jej zasobów.

 Uczestnictwo naszej szkoły w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się z moralnym zobowiązaniem do podejmowania wszelkich działań promujących kulturę pokoju i wzajemnego międzynarodowego zrozumienia. Dlatego realizacja projektu Światowego Dnia Wody na stałe wpisała się w Szkolny harmonogram działań dydaktyczno – wychowawczych szkoły.

Uczniowie klas I-III z tej okazji  uczestniczyli w szeregu zajęć organizowanych przez wychowawców. Na szkolnym tryptyku przygotowano tematyczną gazetkę informacyjną, a w salach lekcyjnych  przeprowadzono pogadanki o wodzie,  wodne doświadczenia, oglądano filmy i prezentacje oraz   wykonano szereg prac plastyczno – technicznych.  Natomiast uczniowie z klasy VIIA przygotowali happening na temat świata wody. W tych dniach  dominującym kolorem okazał się niebieski.

Obchody Dnia Wody uświadomiły dzieciom,  że woda jest unikalnym i niezastąpionym darem o ograniczonej ilości i stały się  inspiracją do podejmowania działań służących lepszemu, zrównoważonemu gospodarowaniu zasobami wody.

Koordynatorkami projektu były wychowawczynie:  Kuklińska Natalia,  Męczykowska Sylwia, Rolbiecka Jolanta, Strojk Hanna, Szejba Ewa, Zabrocka Izabela.

Galeria zdjęć