„ŚWIETLICZAKI NA TROPIE KOLORÓW”

Dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej pod opieką pani Natalii Słomińskiej przystępują do III edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Świetliczaki na tropie…kolorów Świata”, w której uczniowie będą zwiedzać poszczególne kontynenty. Będziemy zdobywać wiedzę przez zabawę i wspólne działanie.

Cel projektu:

– wychowanie ucznia aktywnego, świadomego swoich możliwości i posiadającego umiejętności współistnienia z przyrodą;

– uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody;

– działanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie naszego kraju i świata;

– rozwijanie zdolności manualnych ucznia;

– zainicjowanie współpracy między placówkami w całej Polsce.