ŚWIĘTO SZKOŁY – EKOLOGIA I ODPADY – 30 maja 2019 r.

W miniony czwartek 30 maja społeczność Szkoły Podstawowej w Dziemianach obchodziła swoje święto. Tegoroczne obchody odbywały się pod hasłem „Ekologia i odpady”.

Świętowanie rozpoczęło się od mszy świętej sprawowanej przez księdza Marcina Szopińskiego, który w wygłoszonym kazaniu podkreślił rolę każdego chrześcijanina, wzorującego się na postawie św. Franciszka, w dbaniu o środowisko naturalne.

Podczas uroczystego otwarcia Pani Dyrektor Małgorzata Weber powitała gości: Wójta Gminy Dziemiany, Pana Leszka Pobłockiego, Panią Wicewójt Katarzynę Sprawkę, Pana Andrzeja Hoppe – Przewodniczącego Komisji Służb Publicznych Rady Gminy Dziemiany i pracowników referatu komunalnego Urzędu Gminy oraz Panią Monikę Kuchtę, przewodniczącą Rady Rodziców. Szkoła wprowadziła nowe procedury gromadzenia odpadów, a Urząd Gminy podarował szkole 8 kompletów pojemników do zbiórki segregowanych śmieci.

Uczniowie podzieleni na grupy wiekowe koordynowane przez Panią Ewę Szejbę, Panią Izabelę Dzieszko i Pana Bernarda Kryzla brali udział w różnego rodzaju zajęciach o tematyce ekologicznej. Wśród zajęć znalazł się projekt edukacyjny „Rady na odpady” przygotowany przez Panią Teresę Preis, prezes Zarządu Powiatowego LOP w Kościerzynie, która w formie zajęć warsztatowych zaprezentowała nowe zasady segregacji odpadów komunalnych. Każdy uczestnik mógł sprawdzić i wzbogacić swą wiedzę na ten temat oraz otrzymał liczne materiały informacyjne. Część z uczniów skorzystała też z możliwości wyprodukowania papieru czerpanego.

Starsi uczniowie uczestniczyli w spotkaniu z Panią Adrianną Mazurkiewicz, inspektor do spraw gospodarki komunalnej. Przybliżyła ona temat gospodarowania odpadami w Gminie Dziemiany i w formie zabawy sprawdziła wiedzę uczniów na temat segregacji odpadów. Ponadto wszyscy uczniowie wraz z Panią Mazurkiewicz mieli możliwość zwiedzenia nowo otwartego Punktu Składowania i Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Dziemianach. Taką formułę organizacji święta szkoły zaproponował Adam Szejba – wicedyrektor szkoły.

Uczniowie klas IV-VI mogli sprawdzić swą wiedzę w konkursach ekologicznych przygotowanych przez Panią Halinę Bruską i Panią Ewę Kartuszyńską, natomiast Pani Karolina Skwierawska-Bruska, koordynator projektu „Szkoła Promująca Zdrowie”, zaprezentowała problem odpadów spożywczych, które od tej pory gromadzone będą w kompostowniku.

Kolejnym punktem obchodów święta było przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy VIII A i III B gimnazjum pod okiem Pani Agnieszki Ostrowskiej. Młodzi aktorzy zaprezentowali sztukę pt. „Lilie” na podstawie ballady Adama Mickiewicza. Spektakl spotkał się z ogromnym zainteresowaniem widzów, którzy podkreślali bardzo dobrą grę aktorów, ciekawą charakteryzację postaci, scenografię oraz efekty dźwiękowe. Spektakl powstał z inicjatywy uczniów, którzy przed zakończeniem nauki w szkole w Dziemianach chcieli stworzyć wyjątkowe widowisko o ponadczasowym przesłaniu. Naprzeciw ich marzeniu wyszła Pani Agnieszka, która podjęła się przygotowania scenariusza i aktorów.

Punktem zamykającym obchody święta było wręczenie nagród za uczestnictwo w konkursach oraz prezentacje projektów edukacyjnych przygotowanych przez gimnazjalistów.

Galeria zdjęć

Fot. Natalia Słomińska