SZLACHETNA PACZKA 2020

SZLACHETNA  PACZKA 2020
w cieniu pandemii covid-19

Wkrótce kolejny Adwent i piękny czas oczekiwania na Boże Narodzenie – święta rodzinne, zapamiętywane na długo między innymi również poprzez radość wzajemnego obdarowywania się wymarzonymi prezentami.

W tym wyjątkowo trudnym z powodu pandemii covid -19 roku paczka potrzebna jest jak nigdy dotąd, dlatego postanowiliśmy wbrew przeciwnościom organizacyjnym ponownie włączyć się w akcję, która już na stałe wpisana jest do planu działań Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna dłoń”.

Chcielibyśmy przy zachowaniu wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych ponownie wyciągnąć naszą pomocną dłoń do ludzi, którzy  z  niezawinionych przyczyn  – często zdarzeń losowych, takich jak choroba, niepełnosprawność, czy śmierć członka rodziny –  znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym roku Szlachetna Paczka pomoże także osobom, które dotknęła pandemia COVID-19. Najczęściej są to grupy i tak już wykluczone społecznie i najmniej uprzywilejowane: osoby starsze, schorowane i z niepełnosprawnościami, rodziny ledwo wiążące koniec z końcem.

Akcja „Szlachetna Paczka” jest :

„projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku SZLACHETNA PACZKA jest organizowana po raz dwudziesty. Pierwsza edycja odbyła się w 2001 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski   i łączy działania setek tysięcy osób.”(po więcej informacji zapraszamy na stronę  www.szlachetnapaczka.pl)

Potrzebujemy  wspólnie wykrzesać z siebie pokłady empatii i zaangażowania, które pozwolą nam wszystkim szczęśliwie zakończyć ten trudny rok i pomóc ludziom, którym szczęścia w tym roku zabrakło.

Liczymy na przychylność i życzliwość mieszkańców naszej gminy – naszych uczniów i absolwentów,      ich rodziców i nauczycieli. Wierząc, że dobro zawsze powraca z góry dziękujemy za okazaną pomoc    i życzymy przede wszystkim zdrowia.

Wolontariusze i opiekunowie SKW przy Szkole Podstawowej w Dziemianach.

P.S. Wkrótce podamy szczegóły organizacyjne tegorocznego projektu.