SZLACHETNA PACZKA 2022

Wkrótce kolejny Adwent i piękny czas oczekiwania na Boże Narodzenie – święta rodzinne, zapamiętywane na długo między innymi również poprzez radość wzajemnego obdarowywania się wymarzonymi prezentami.

W tym trudnym roku naznaczonym skutkami pandemii covid -19, oraz kryzysem spowodowanym wybuchem wojny w Ukrainie, paczka potrzebna jest jak nigdy dotąd.  Postanowiliśmy więc ponownie włączyć się w akcję, która już na stałe wpisana została do planu działań Szkolnego Koła Wolontariatu „Pomocna dłoń”.

Chcemy kolejny raz wyciągnąć naszą pomocną dłoń do ludzi, którzy  z  niezawinionych przez siebie przyczyn  – często zdarzeń losowych, takich jak choroba, niepełnosprawność, czy śmierć członka rodziny – znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W tym roku Szlachetna Paczka pomoże także osobom dotkniętym skutkami pandemii oraz rodzinom ukraińskim. Na pomoc oczekują rodziny najmniej uprzywilejowane: osoby starsze, schorowane, z niepełnosprawnościami, rodziny ledwo wiążące koniec z końcem.

Akcja „Szlachetna Paczka” jest :

„projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Adresy tych rodzin są pozyskiwane przez wolontariuszy, którzy działają lokalnie. W tym roku SZLACHETNA PACZKA jest organizowana po raz dwudziesty drugi. Pierwsza edycja odbyła się w 2000 roku, kiedy grupa studentów duszpasterstwa akademickiego prowadzonego przez ks. Jacka Stryczka obdarowała 30 ubogich rodzin. Dzisiaj projekt SZLACHETNEJ PACZKI ma charakter ogólnopolski i łączy działania setek tysięcy osób.”(po więcej informacji zapraszamy na stronę  www.szlachetnapaczka.pl)

Potrzebujemy  wspólnie wykrzesać z siebie pokłady empatii i zaangażowania, które pozwolą nam wszystkim szczęśliwie zakończyć ten trudny rok i pomóc ludziom, którym szczęścia w tym roku zabrakło.

Liczymy na przychylność i życzliwość mieszkańców naszej gminy – naszych uczniów i absolwentów, ich rodziców i nauczycieli. Wierząc, że dobro powraca,  z góry dziękujemy za okazaną pomoc i życzymy przede wszystkim zdrowia i pokoju.

Wolontariusze i opiekunowie SKW przy Szkole Podstawowej w Dziemianach.

P.S. Wkrótce podamy szczegóły organizacyjne tegorocznego projektu.