Uczniowie klas 8 – Próbny egzamin ósmoklasisty CKE

Uczniowie klas 8 Szkoły Podstawowej w Dziemianach mogą wziąć udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty organizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w przyszłym tygodniu.

Zadania zostaną opublikowane na stronach:

cke.gov.pl i www.oke.gda.pl

w poniedziałek (30 marca) około godziny 9:00 – część język polski,

we wtorek (31 marca) około godziny 9:00 – część matematyka,

w środę (1 kwietnia) około godziny 9:00 – część język angielski.

Uczestnictwo uczniów klas 8 jest dobrowolne. Ci uczniowie, którzy będą uczestniczyć w próbnym egzaminie ósmoklasisty nie uczestniczą w zajęcia prowadzonych w tych dniach.

Przystępując do odpowiedzi warto wydrukować kartę odpowiedzi do zadań zamkniętych (z informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, iż karty odpowiedzi do zadań zamkniętych będą edytowalne, tzn. będzie można tam zaznaczyć odpowiedzi i wysłać plik do nauczyciela sprawdzającego), odpowiedzi do zadań otwartych nalepiaj napisać odręcznie na papierze. Do nauczyciela sprawdzającego wysłać skany lub foto lub inny pomysł. Na każdej karcie odpowiedzi uczeń klasy 8 wstawia swój kod, np. B07.

Odpowiedzi proszę przesłać na odpowiednie adresy nauczycieli sprawdzających. Szczegóły zawiera załącznik do PE8-CKE. Uwaga w załączniku podano dokładny termin wysłania odpowiedzi. Po jego przekroczeniu prace nie będą sprawdzane.

Wszelkie zapytania kierować do: a.szejba@zkiwdziemiany.pl

Załącznik: Załącznik do PE8-CKE