Uwaga! Aktualizacja Regulaminu funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, zaktualizowany został Regulamin funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach w czasie epidemii. Aktualny regulamin w załączniku.

Załączniki