Warsztaty ekologiczno – przyrodnicze w klasach pierwszych

24 marca uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawczyniami panią Jolantą Rolbiecką i panią Ewą Szejba uczestniczyli w warsztatach ornitologicznych „Wiosenny budzik” pod kierunkiem specjalisty WPK pana Adama Michalika. W czasie warsztatów uczniowie omawiali wiosenne zwyczaje i zajęcia ptaków.  Charakteryzowali ptaki jako odrębną gromadę kręgowców, rozpoznawali podstawowe gatunki ptaków. Dowiedzieli się czym jest migracja ptaków, poznali przyczyny  migracji, przygotowania ptaków do lotu, trasy przelotu oraz zagrożenia czyhające na ptaków w czasie migracji i w ich środowisku życia. Wiele emocji dostarczyły pierwszoklasistom prezentowane przez prowadzącego ptasie rekwizyty: ptasie nóżki, jaja, gniazda i pióra.

W wyniku przeprowadzonych  zajęć uczniowie pogłębili zainteresowania przyrodniczo – ekologiczne dotyczące różnych gatunków ptaków migrujących i osiadłych i ich roli w przyrodzie i w świecie człowieka. Poznali niebezpieczeństwa, które zagrażają ptakom  oraz zostali zachęceni do aktywności na rzecz środowiska i jego ochrony.

Galeria zdjęć