Warsztaty profilaktyczne z psychologiem

Warsztaty profilaktyczne z psychologiem Mateuszem Subkowskim z Centrum Immunis – profilaktyka uzależnień   i przemocy.

W dniu  30 listopada  w naszej szkole odbyły się  warsztaty profilaktyczne. Zajęcia zostały przeprowadzone w klasach IV-VIII pod hasłami: „Agresja”; „Pięść czy rozmowa? Czyli trudna sztuka rozwiązywania konfliktów”; „E-papieros – lans czy ośmieszenie?”; „Hejt! Jest spoko?”  oraz ”Uzależnienia”.

Celem spotkania  było zwiększenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w szkole i rodzinie oraz zapobiegania i minimalizowania liczby uczniów sięgających po środki psychoaktywne. Zwiększamy świadomość dzieci i młodzieży na temat konsekwencji stosowania takich substancji,  wzbudzamy refleksje związane z wchodzeniem w zachowania ryzykowne oraz zapoznajemy młodzież z całym spektrum oddziaływania na ludzki organizm i konsekwencjami jakie z tego wynikają.

Małgorzata Węsiora

Galeria zdjęć