Warsztaty przyrodniczo – ekologiczne w klasie IIIA

09 czerwca uczniowie klasy IIIA wraz z wychowawcą Jolantą Rolbiecką uczestniczyli w warsztatach przyrodniczo – ekologicznych pt.”Co się kryje w kropli wody – woda źródłem życia”. Zajęcia nad miejscowym Jeziorem Rzuno przeprowadziła specjalistka z Zielonej Szkoły – hydrobiolog pani Małgorzata Łukaszewicz- Gniotyńska.

Celem realizowanych warsztatów  było budowanie wiedzy o wodzie, a w szczególności jej roli w życiu człowieka i zwierząt żyjących w środowisku wodnym. Uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby ochrony i poszanowania jej zasobów. Uczniowie w czasie zajęć  wzbogacali słownik o pojęcia związane z wodą, poznawali i charakteryzowali gatunki roślin i zwierząt oraz oznaczali stan zanieczyszczenia wody.

Nauka i integracja zespołowa w plenerze przebiegała w swobodnej i miłej atmosferze.

Żywimy nadzieję, że  wiedza zdobyta w praktyce przez uczniów klasy IIIA wpłynie na jej trwałość i pobudzi do poszerzania wiedzy o wodzie oraz przyczyni się do zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi.

Galeria zdjęć