Lekcja pierwszej pomocy w zerówkach

W środę 30 października dzieci z oddziałów zerowych wzięły udział w warsztatach z Pierwszej Pomocy tzw. „Drużyna Ratownika Juniora” prowadzone przez Pana Michała Ewertowskiego ratownika medycznego z Warszawy. Dzieci podczas zabawy poznały zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i właściwego zachowania się w sytuacjach potencjalnie niebezpiecznych. Duże wrażenie na dzieciach zrobiły „fantomy”, na którym dzieci uczyły się podstaw reanimacji. Omówione zostały zasady ruchu drogowego oraz podstawowe numery alarmowe. Dzieci uczyły się wzywać pomocy przez telefon, a następnie wcieliły się w postać lekarza udzielając pierwszej pomocy pluszowym przytulankom. Spotkanie to miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w przypadku nieobecności osób dorosłych.

Galeria zdjęć