Witajcie pierwszoklasiści!

1 września 2022 r. powitaliśmy nowy rok szkolny. To był ważny dzień dla wszystkich uczniów, a w szczególności dla pierwszoklasistów. To właśnie oni rozpoczęli ośmioletnią przygodę w szkole podstawowej składając uroczyste ślubowanie. Uroczystość ta miała podniosły, a zarazem radosny charakter.

Trzydziestu siedmiu pierwszoklasistów z dwóch klas pierwszych, ubranych w stroje galowe, niecierpliwie oczekiwało na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. To wydarzenie poprzedził turniej wiedzy i umiejętności. Poprowadziły go Klaudia, Nadia i Nikola uczennice klas siódmych – wcielając się w role wróżek. Wraz z nimi dzieci odbyły podróż do pięciu krain udowadniając, że świetnie radzą sobie z postawionymi zadaniami. I tak pierwszacy śpiewali piosenki, recytowali wiersze, wykazali się wiedzą na temat Ojczyzny, ruchu drogowego czy też zasad zachowania w szkole. Po zakończeniu prezentacji dyrektor szkoły i licznie przybyli rodzice, zgodnie stwierdzili, że wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty” i mogą przystąpić do ślubowania. Młodzi wychowankowie przyrzekli, że będą kochać  Ojczyznę, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, będą dobrymi kolegami a swym właściwym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po ślubowaniu nastąpił kolejny ważny moment tej uroczystości – akt pasowania na ucznia symbolicznym ołówkiem, który dokonał dyrektor Adam Szejba. Tym samym dzieci zostały oficjalnie uczniami Szkoły Podstawowej w Dziemianach. Ślubowanie nie ominęło również rodziców, którzy min. przyrzekli doceniać w dziecku to, co w nim najlepsze i słuchać uważnie o czym mówi.

Na zakończenie uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, a także upominki od dyrekcji szkoły oraz rodziców – miłą słodką niespodziankę. Oczywiście był czas na pamiątkowe zdjęcia klasowe, a nawet „małe sesje fotograficzne”.

Zapewne dzień ten na długo pozostanie w pamięci każdego pierwszoklasisty. Wszystkim pierwszakom życzymy powodzenia w szkole, zapału do nauki, wiary we własne możliwości i wielu sukcesów. Serdeczne gratulacje składają wychowawczynie klas pierwszych: Jolanta Rolbiecka i Ewa Szejba.

Galeria zdjęć