Wizyta oddziału 0A na wysypisku śmieci

W poniedziałek, 6 maja 2024 roku, dzieci z oddziału przedszkolnego 0A odwiedziły Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wyjście zorganizowane w ramach edukacji ekologicznej, odbyło się dzięki zaangażowaniu wspaniałych rodziców: pani Karoliny Jenta – mamy Julii oraz pana Grzegorza Tysarczyk – taty Jasia. Pani Karolina i pan Grzegorz bardzo interesująco opowiadali na temat segregacji śmieci, recyklingu oraz jak ważne jest dbanie o środowisko – również to najbliżej nas.

Na zakończenie spotkania otrzymaliśmy grę – quiz dotyczący recyklingu. Odpowiedzi dzieci na zadawane pytania świadczą o tym, że wiedza na temat dbania o środowisko przyrodnicze została dobrze ugruntowana.

Serdecznie dziękujemy pani Karolinie i panu Grzegorzowi za zaangażowanie i wkład w edukację ekologiczną dzieci.

Tekst opracowała Dominika Mazurek

Galeria zdjęć