Wizyta pana Leśniczego

21 grudnia salę GRUPY MISIE odwiedził niezwykły gość z Nadleśnictwa Bytów-leśniczy Mateusz Błaszkowski. Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowiadania Pana leśniczego na temat pracy leśnika. Pan leśniczy  zachęcał dzieci do opiekowania się i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy,  pogłębiał wiadomości na temat ptaków i zwierząt żyjących w środowisku leśnym, uświadamiał dzieciom niebezpieczeństwa, jakie mogą zagrażać środowisku przyrodniczemu ze strony człowieka i co może grozić dzieciom ze strony dzikich zwierząt. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje zwierząt i ptaków. Przedszkolaki nauczyły się  jak prawidłowo zachować się w lesie. Pan leśniczy zainteresował dzieci swoimi opowieściami  wykorzystując różne ilustracje, obrazki, eksponaty. Na koniec miłego spotkania przedszkolaki zostały nagrodzone licznym prezentami, które przygotował Pan Mateusz.

Galeria zdjęć