Wizyta pana leśnika

W piątek 7 grudnia dzieci z zerówek miały okazję gościć na zajęciach leśnika pana Mateusza Błaszkowskiego. Celem tego spotkania było zapoznanie dzieci z pracą leśnika i środowiskiem leśnym. Przedszkolaki chętnie wysłuchały pogadanki na temat zwierząt oraz pogłębiły swoją wiedzę na temat drzew i ptaków. Z zaciekawieniem oglądały rekwizyty, które przyniósł ze sobą pan Mateusz. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania oraz wykonywały zadania.  Pan leśnik podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszkających. Przypomniał także, w jaki sposób można pomagać zwierzętom i ptakom przetrwać zimę. Na zakończenie pan leśnik obdarował dzieci upominkami.  Bardzo dziękujemy panu Mateuszowi za poświęcony czas.

Galeria zdjęć