Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe i Próbny Egzamin Ósmoklasisty- terminy

Terminy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty

dla uczniów szkół podstawowych  od klas IV w roku szkolnym 2020/2021 (etap szkolny)

  1. Język polski        13.10.2020 r., godz. 14:00
  2. Język angielski  15.10.2020 r., godz. 14:00
  3. Geografia            16.10.2020 r., godz. 14:00
  4. Matematyka      20.10.2020 r., godz. 14:00
  5. Fizyka                  21.10.2020 r., godz. 14:00
  6. Historia               23.10.2020 r. godz. 14:00
  7. Chemia                02.11.2020 r., godz. 14:00
  8. Biologia               03.11.2020 r., godz. 14:00

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Nową Erą: 18-20 listopada 2020 r.

Próbny Egzamin Ósmoklasisty z Operonem: 8-10 grudnia 2020 r.