Wybory do Samorządu Uczniowskiego

30 września w piątek w Naszej Szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Wybory przygotowali i przeprowadzili uczniowie z klas 8 wraz z opiekunem, na parterze szkoły. Głosowanie odbywało się w przerwach międzylekcyjnych. Do głosowania przystąpiło 24 uczniów z klas 4 – 8, po dwie kandydatury z każdej klasy. Każdy uczeń miał możliwość oddania głosu na 3 kandydatów. Po przeliczeniu głosów wyłoniono następujące osoby:

  1. Anna Sprawka kl. 8B – przewodnicząca SU
  2. Michał Górnowicz kl. 8B – z-ca przewodniczącej SU
  3. Ksawery Kartuszyński kl. 8A – członek SU
  4. Nadia Sikorska kl. 7A – członkini SU
  5. Zofia Orlikowska kl. 8B – członkini SU

GRATULUJEMY

Galeria zdjęć