Wyjazd do Muzeum Stutthof w Sztutowie

W piątek 28 października uczniowie Naszej szkoły brali udział w zwiedzaniu Obozu Zagłady Stutthof. W wyjeździe uczestniczyli głównie uczniowie kl. 8 w ramach lekcji historycznej i uzupełnienia tematyki wojennej i obozowej, które są aktualnie realizowane na zajęciach lekcyjnych. Obóz Stutthof stanowił jedno z głównych miejsc, służących do masowej eksterminacji ludności na obszarze okręgu Rzeszy Gdańsk – Prusy Zachodnie. W czerwcu 1944 roku włączono go do realizacji „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”, nabrał więc charakteru obozu masowej zagłady. Łącznie przez KL Stutthof przeszło około 120 tysięcy więźniów, obywateli 25 krajów, z czego 50 tysięcy Żydów. Liczbę ofiar ocenia się na ponad 65 tysięcy ludzi. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze w ramach zbliżającego się święta Wszystkich Świętych. Opiekunowie: Monika Daniels-Lipińska, Izabela Dzieszko i Agnieszka Finster.

Galeria zdjęć