Wznowienie zajęć po wiosennej przerwie świątecznej

Mimo nadal trwającego protestu nauczycieli od jutra, tj. środy 24 kwietnia wznawiamy zajęcia lekcyjne w szkole oraz opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu.

Dowozy uczniów odbędą się zgodnie z dotychczasowym planem.

Dyrekcja Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach