ZAPRASZAMY NA GMINNĄ LIGĘ MINI SIATKÓWKI „3”

DLA UCZNIÓW

SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLAS 7 – 8

2” RUNDA

ZOSTANIE ROZEGRANA

21 listopada 2019

CZWARTEK O GODZINIE 17:00

W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH

Kontakt telefoniczny z prowadzącym animatorem Łukaszem Szamockim 606-991-870