Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkola

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od 29 marca do 11 kwietnia ograniczone zostało stacjonarne funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dowozy dzieci do przedszkola zostały wstrzymane do 11 kwietnia.