Zawieszenie zajęć w przedszkolu i oddziałach „0”

W wyniku konsultacji przeprowadzonych z rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziałów „0” oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójta Gminy Dziemiany postanowiono zawiesić zajęcia w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych na okres  od 6 do 24 maja 2020 r.

W dalszym ciągu bez zmian w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzone będą zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Adam Szejba – dyrektor zespołu

Zarządzenie dyrektora ZKiW 1-2020 z dnia 6 maja 2020 zawieszeni