Zawieszenie zajęć w szkole i przedszkolu w dniach od 12 do 25 marca 2020 r.

Aktualizacja: 16 marca 2020 r., godz. 17:30

Wsparcie nadchodzi.

Drodzy Rodzice, Nauczyciele i Uczniowie w zakładkach na tej stronie znajdują się propozycje zadań, które mają pomóc w sposób aktywny i atrakcyjny spędzić czas w trakcie, gdy szkoła i przedszkole są zamknięte.

Zapraszam do zapoznania się z zamieszczonym materiałem.

Dzisiaj możemy skorzystać dodatkowo z propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej:

Wsparła nas również absolwentka szkoły i podzieliła się linkiem:

Dla klas 8 zamieściliśmy zadania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty.

Widać, że propozycji mamy coraz więcej. Pamiętajmy o samoorganizacji. Zaplanujmy czas na wspólne rozmowy, czynności (nie tylko szkolne) np. wspólne zabawy, gotowanie. Nowa sytuacja wymaga również od nas radzenia sobie z powstającym stresem.

Powodzenia

Adam Szejba

 

Aktualizacja: 15 marca 2020 r., godz. 20:00

Szanowni Państwo,

na podstawie §8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433), mając na względzie prewencję z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19, z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania, zawieszeniu ulega bezpośrednie przyjmowanie interesantów w Zespole Kształcenia i Wychowania w Dziemianach.

W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem:

 • poczty elektronicznej: a.szejba@zkiwdziemiany.pl
 • telefonicznie: 58 688 00 09
 • lub listownie na adres: Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, ul. Wyzwolenia 20, 83-425 Dziemiany.

Adam Szejba – dyrektor zespołu

 

Aktualizacja: 13 marca 2020 r., godz. 14:20

Proszę wszystkich nauczycieli Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach o zapoznanie się z poniższym materiałem przygotowanym przez Ministra Edukacji Narodowej

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

Adam Szejba – dyrektor zespołu

 

Aktualizacja: 13 marca 2020 r., godz. 11:30

Informacja higienistki szkolnej

Zaplanowane badania bilansowe uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej w Dziemianach

w dniach; 17 marca, 24 marca i 31 marca odwołane.

Brygida Bruska

 

Aktualizacja: 12 marca 2020 r., godz. 9:00

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Dwa tygodnie przerwy w pracy szkoły nie są czasem wolnym dla uczniów. W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, w celu ograniczenia rozprzestrzenia się koronawirusa SARS CoV-2 mamy ten okres pobytu poza szkołą wykorzystać na kwarantannę. Proszę o ograniczenie kontaktów osobistych z rówieśnikami, jak i innymi osobami oraz nie przebywać w miejscach, gdzie mogą gromadzić się większe ilości osób. Do kontaktów można wykorzystać Internet, czy też telefonię komórkową. Korzystając z mediów elektronicznych pamiętajmy o zasadach prawidłowego zachowania na portalach społecznościowych.

Podczas wczorajszych apeli przekazaliśmy uczniom informację, aby czas pobytu w domu wykorzystać na prace zlecone przez nauczycieli za pośrednictwem szkolnej strony internetowej (zkiwdziemiany.pl). W zakładce „Aktualności” każdy uczeń powinien wyszukać podstronę zawierającą nazwę jego klasy i tam zapoznać się z zasadami pracy i treścią e-zadań.

Wszystkim uczniom polecam portal epodreczniki.pl, gdzie każdy może znaleźć dla siebie ciekawe lekcje multimedialne. Na danej stronie wybieramy opcję „KSZTAŁCENIE OGÓLNE” i dalej etap kształcenia („Edukacja wczesnoszkolna” lub „Szkoła podstawowa”), a następnie przedmiot.

Liczę na współpracę

Adam Szejba

Kontakt: tel. 58 688 00 09, e-mail: a.szejba@zkiwdziemiany.pl

 

 

Aktualizacja 2020-03-11

W związku z decyzjami: Premiera RP, Ministra Edukacji Narodowej i Wójta Gminy Dziemiany funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Dziemianach i Przedszkola Gminnego w Dziemianach zostaje czasowo ograniczone.

W dniach od 12 do 25 marca 2020 r. szkoła i przedszkole nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. w przedszkolu i szkole podstawowej odbywać się będą tylko zajęcia opiekuńcze dla dzieci i uczniów, których rodzice nie będą mogli zapewnić im opieki domowej.

Od dnia 12 marca br. w ZKiW w Dziemianach kuchnia szkolna nie będzie wydawać posiłków. Dzieci i uczniów, którzy przybędą do szkoły i przedszkola (tylko zajęcia opiekuńcze) proszę rodziców o zapewnienie drugiego  śniadania i innych posiłków.

Dowozy uczniów (dotyczy uczniów i dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki) w dniu 12 marca (czwartek):

Przywozy (12 marca, czwartek):

Szablewo, Jastrzębie, Czarne  – 7:15

Dębina – 7:25

Piechowice – 7:40

Kalwaria – 7:10

Raduń – 7:15

Trzebuń – 7:45

Odwozy (12 marca, czwartek):

Piechowice, Szablewo, Jastrzębie, Czarne, Dębina – 13:05

Raduń – 13:35

Trzebuń – 14:05.

Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zawiesza do odwołania uczestnictwo we wszystkich planowanych wyjazdach uczniów i nauczycieli (wycieczki, zawody sportowe, konkursy, szkolenia nauczycieli).

Dla uczniów zostanie zorganizowany system wsparcia do nauki w domu. Szczegóły wkrótce.

INFORMACJE DLA RODZICÓW (Minister Edukacji Narodowej)

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW (Minister Edukacji Narodowej)

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Więcej szczegółów wkrótce.

Adam Szejba – dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach