Dodatkowe zasady bezpieczeństwa w szkole i w przedszkolu

W związku z niepokojącym rozwojem sytuacji epidemicznej oraz rozszerzeniem obostrzeń ze strefy żółtej na cały kraj, szkoła oraz przedszkole wprowadzają dodatkowe zasady bezpieczeństwa mające pomóc w walce z koronawirusem.

Aktualizacja: 10.10.2020 r. (dot. szkoły)

  1. Do odwołania wprowadza się obowiązek stosowania przez pracowników szkoły osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, pokój nauczycielski). Zaleca się zachowanie dystansu 1,5 m.
  2. Do odwołania wprowadza się obowiązek stosowania przez dzieci z oddziałów „zerówki” oraz uczniów osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnie). Zaleca się zachowanie dystansu 1,5 m.
  3. Do odwołania wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

Aktualizacja: 10.10.2020 r. (dot. przedszkola)

  1. Do odwołania wprowadza się obowiązek stosowania przez pracowników przedszkola osłony ust i nosa w przestrzeniach wspólnych przedszkola. Zaleca się zachowanie dystansu 1,5 m.
  2. Do odwołania wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek.

Zaktualizowane regulaminy funkcjonowania szkoły i przedszkola dostępne są w załącznikach.

 

 

http://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 

Załączniki