Odbiór zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty

Dyrekcja szkoły zaprasza od dnia 31 lipca br. (piątku) absolwentów szkoły do sekretariatu po odbiór zaświadczeń o wyniku egzaminu ósmoklasisty 2020. Zaświadczenia wydawane będą w godzinach 9:00 – 13:00. Obowiązują zasady zachowania bezpieczeństwa w trakcie pandemii koronawirusa polegające na ochronie twarzy i konieczność dezynfekcji rąk.

2020-07-28_Informacja_wyniki_E8

2020-07-27_Komunikat E8