Organizacja pracy Zespołu Kształcenia i Wychowania od 25 maja br. – aktualizacja

Szanowni Rodzice!

Pandemia koronawirusa trwa, ale postanowiliśmy z dniem 25 maja br. częściowo otworzyć przedszkole i szkołę. W związku z tym wdrożyliśmy na terenie placówki szereg procedur o charakterze ogólnym (akty prawne i wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego) oraz uregulowania szczegółowe w postaci Zarządzenia Nr 2/2020 Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID 19.

Zarządzenie 2-2020 dyrektora ZKiW w Dziemianach Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa COVID-19

Załącznik nr 1 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w ZKiW w Dziemianach ZGODA RODZICÓW

Załącznik nr 2 Wewnetrzne procedury bezpieczeństwa w ZKiW w Dziemianach PLAN HIGIENY

Załącznik nr 3 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w ZKiW w Dziemianach REJESTR MYCIA I DEZYNFEKCJI

Wszystkie dzieci i uczniowie w dalszym ciągu są zobowiązane do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. W obiektach przedszkola i szkoły prowadzić będziemy tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i konsultacje.

Rodzice (prawni opiekunowie), którzy zgłosili wychowawcom uczestnictwo swoich dzieci w zajęciach w przedszkolu i szkole koniecznie muszą zapoznać się z nowymi procedurami bezpieczeństwa oraz rygorami okresu pandemii.

Każde dziecko, które przybędzie do przedszkola lub szkoły musi być zdrowe i posiadać maseczkę na twarzy oraz pisemne oświadczenie podpisane przez rodziców.

Wzór oświadczenia dostępny jest poniżej:

Załącznik nr 1 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w ZKiW w Dziemianach ZGODA RODZICÓW

Rodzice będą też mogli wypełnić stosowne oświadczenie przed budynkami przedszkola i szkoły.

 

Godziny prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych będą następujące:

  • szkoła podstawowa – od 8:00 do 14:00, następnie dezynfekcja;
  • przedszkole (Dziemiany, Trzebuń, Kalisz – zamknięte) – od 8:00 do 13:00, następnie  dezynfekcja.

 

Opieka nauczycieli:

  • przedszkole Dziemiany (1 grupa) – Katarzyna Słowik,
  • przedszkole Trzebuń (1 grupa) – Joanna Szyc-Wisińska,
  • szkoła podstawowa – grupa 1 (klasy: 2A, 2B i 2C) – Natalia Słomińska,
  • szkoła podstawowa – grupa 2 (klasy: 1B, 3A i 3B) – Magdalena Kozłowska,
  • wyżywienie – dla dzieci/uczniów, którzy to zgłosili, pierwszego dnia będą kanapki i herbata (koszty jeszcze nie ustalone),
  • dowóz (plan dowozów umieścimy jutro, dzieci w dowozie muszą posiadać maseczki na twarzy),
  • wszyscy pracownicy zostali poinformowani o obowiązujących na terenie ZKiW w Dziemianach procedurach bezpieczeństwa.

Pedagog szkolny – Anna Żywicka będzie pełniła stałe dyżury w świetlicy szkolnej. W związku z tym, iż znacznie ograniczono pobyt osób niebędących pracownikami ZKiW na terenie obiektów szkolnych osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszą telefoniczną rejestrację pod nr tel. 58 688 00 09.

Godziny dyżuru pedagoga:

Poniedziałek 8:00 – 12:00

Wtorek 9:00 – 13:00

Środa 9:00 – 13:00

Czwartek 9:00 – 13:00

Piątek 9:00 – 13:00

 

DOWOZY UCZNIÓW na zajęcia opiekuńcze – tylko dla dzieci zgłoszonych

PRZYWOZY:

Raduń/Kalwaria 7:20

Dywan 7:45

Trzebuń 7:55

ODWOZY:

Raduń/Kalwaria 14:00

Dywan 14:15

Trzebuń 14:15

 

PLAN KONSULTACJI dla klas 8 w dniach 25.05 – 29.05.2020

plan konsultacji dla klas 8

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod nr tel. 58 688 00 09 (w dni robocze) lub na e-mail zkiwdziemiany@op.pl

 

Pozdrawiam

Adam Szejba – p.o. dyrektora zespołu