Organizacja pracy ZKiW w dniach 8-30 czerwca 2020 r. – aktualizacja 8 czerwca 2020 r.

Rozpoczęcie naboru wniosków kandydatów do konkursu Nagroda Wójta Gminy Dziemiany

Wójt Gminy Dziemiany ogłosił konkurs o Nagrodę Wójta Gminy Dziemiany za rok szkolny 2019/2020, dla uczniów za wybitne wyniki w nauce i na olimpiadach wiedzy oraz sportowców: za znaczące sukcesy na szczeblach gminy, powiatu, województwa, kraju bądź we współzawodnictwie międzynarodowym. Zgłoszenia należy kierować na adres: Urząd Gminy, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, pok. 24. do dnia 23.06.2020 r. (wtorek) do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje:

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zespół Kształcenia i Wychowania w Dziemianach zgodnie z nowelizacją  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 będzie kontynuował nauczanie zdalne do końca roku szkolnego, tj. 26 czerwca 2020 r.

W budynkach szkoły i przedszkola będą realizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i konsultacje dla uczniów 1-8.

Rodzice dzieci z przedszkola, oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 mogą zgłaszać wychowawcom udział dzieci i uczniów w zajęciach opiekuńczych. Pozostał system organizacji taki sam, jak w okresie 25 maja – 7 czerwca br.

Odpłatność za wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach zdalnych wynosi 3,00 zł/dziecko/dzień. Proszę o szybką decyzję w tej sprawie, aby dostosować funkcjonowanie szkolnej kuchni.

Wszystkie zalecenia bezpieczeństwa umieszczono na dole tej strony.

Dni prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

 • 8, 9 i 10 czerwca br.
 • 15, 16, 17, 18 i 19 czerwca br.
 • 22, 23, 24, 25 i 26 czerwca br.

Godziny prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych:

 • szkoła podstawowa – od 8:00 do 14:00, następnie dezynfekcja;
 • przedszkole – od 8:00 do 13:00, następnie  dezynfekcja.

Dowozy uczniów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze – tylko dla dzieci zgłoszonych

 • PRZYWOZY: Raduń/Kalwaria 7:20, Dywan 7:45, Trzebuń 7:55
 • ODWOZY: Raduń/Kalwaria 14:00, Dywan 14:15, Trzebuń 14:15

Pedagog szkolny – Anna Żywicka będzie pełniła stałe dyżury w świetlicy szkolnej. W związku z tym, iż znacznie ograniczono pobyt osób niebędących pracownikami ZKiW na terenie obiektów szkolnych osoby zainteresowane proszone są o wcześniejszą telefoniczną rejestrację pod nr tel. 58 688 00 09. Godziny dyżuru pedagoga: poniedziałek 8:00 – 12:00, wtorek 9:00 – 13:00, środa 9:00 – 13:00, czwartek 9:00 – 13:00 i piątek 9:00 – 13:00.

INFORMACJA O OCENACH ROCZNYCH

Do 8 czerwca br. otrzymają Państwo od wychowawców informacje o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć edukacyjnych i zachowania.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 16-18 CZERWCA 2020 R.

W tym miejscu szczegóły wkrótce.

Uczniowie klas 8 powinni zaopatrzyć się w długopisy piszące czarnym kolorem i maseczki na twarz. W domu muszą pozostawić wszystkie urządzenia elektroniczne, w szczególności telefony komórkowe, itp.

 

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ – ROZDANIE ŚWIADECTW – 26 CZERWCA 2020 R.

W dniu 26 czerwca br. planujemy dla chętnych dzieci i uczniów spotkania z wychowawcami. W celu zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa spotkania te będą wymagać zgody rodziców i odbędą się w salach lekcyjnych.

Wkrótce podamy szczegółowy plan spotkań.

 

WYNIKI REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA 2020/2021

Wyniki rekrutacji do przedszkola i oddziałów przedszkolnych zostaną wywieszone na tablicach ogłoszeń w budynkach ZKiW w dniach 5-15 czerwca br. Zgodnie z procedurami RODO nie mogą zostać opublikowane w Internecie.

 

KOMPUTERY DO NAUKI ZDALNEJ

Szkoła posiada jeszcze parę sztuk laptopów przeznaczonych do nauki zdalnej. Możemy je wypożyczyć na czas do 25 czerwca br. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr tel. 58 688 00 09 i po uzyskaniu akceptacji przybyć do szkoły z dowodem osobistym.

 

ZWROT PODRĘCZNIKÓW. KOMUNIKAT PANI ANETY SŁOMIŃSKIEJ

Drodzy Uczniowie, wielkimi krokami zbliża się koniec roku szkolnego i trzeba zwrócić do biblioteki szkolnej podręczniki. Trzeba to zorganizować  z zachowaniem zalecanych obostrzeń. Wszystkie książki, lektury można już teraz przynosić do szkoły. Uczeń/rodzic może kontaktować się ze mną poprzez e-mail a.slominska@zkiwdziemiany.pl

Podręczniki będę przyjmowała wg poniższego harmonogramu:

Klasy 2  – 22.06,  godz. 8.30 – 9.30;

Klasy 3 – 22.06,  godz. 9.30- 10.30;

Klasy 5 – 22.06,  godz. 10.30 – 11.30 (zwrot 10 podręczników);

Klasy 6 – 23.06,  godz. 8.30 – 9.30 (zwrot 10 podręczników);

Klasy 8 – 23.06,  godz. 10.30 – 11.30 (zwrot 11 podręczników).

Klasy 1, 4 i 7 nie muszą oddawać podręczników (i tak są do przekazania na makulaturę).

 

SZKOLENIA NAUCZYCIELI

Dyrekcja zespołu informuje, iż nasi nauczyciele w trakcie edukacji zdalnej uczestniczą w wielu formach doskonalenia zawodowego.  Przygotowują się zarówno do kontynuacji  dotychczasowych działań jak i poznają nowoczesne techniki komunikacji w oparciu o MS Teams i Office 365.

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W DZIEMIANACH

Zarządzenie 2-2020 dyrektora ZKiW w Dziemianach Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa COVID-19

Załącznik nr 1 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w ZKiW w Dziemianach ZGODA RODZICÓW

Załącznik nr 2 Wewnetrzne procedury bezpieczeństwa w ZKiW w Dziemianach PLAN HIGIENY

Załącznik nr 3 Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w ZKiW w Dziemianach REJESTR MYCIA I DEZYNFEKCJI

Wszystkie dzieci i uczniowie w dalszym ciągu są zobowiązane do uczestnictwa w kształceniu zdalnym. W obiektach przedszkola i szkoły prowadzić będziemy tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i konsultacje oraz egzamin ósmoklasisty.

Rodzice (prawni opiekunowie), którzy zgłosili wychowawcom uczestnictwo swoich dzieci w zajęciach w przedszkolu i szkole koniecznie muszą zapoznać się z nowymi procedurami bezpieczeństwa oraz rygorami okresu pandemii.

Każde dziecko, które przybędzie do przedszkola lub szkoły musi być zdrowe i posiadać maseczkę na twarzy oraz pisemne oświadczenie podpisane przez rodziców.

Projekt „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” na rok szkolny 2020/2021 (aktualizacja 8 czerwca 2020 r.)

Powiat Kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” na rok szkolny 2020/2021 młodzież, która interesuje się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, współpraca, itp.) będącą obecnie uczniami:

 • VII – VIII klasy szkoły podstawowej,
 • szkoły ponadpodstawowej,
 • szkoły ponadgimnazjalnej.

W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowaliśmy m.in.:

 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne,
 • warsztaty rozwijające kreatywność,
 • spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach,
 • stypendia,
 • obozy naukowe.

Aby wziąć udział w Projekcie należy w terminie od 05 czerwca 2020 r. do 03 lipca 2020 r. złożyć do Starostwa Powiatowego – Biuro Obsługi Interesanta, ul. 3 Maja 9C w Kościerzynie dokumenty znajdujące się na stronie internetowej: http://www.powiatkoscierski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=46&sub=39&dzialy=46&akcja=artykul&artykul=1588

2020 – plakat ZzP

 

Wszelkie zapytania prosimy kierować pod nr tel. 58 688 00 09 (w dni robocze) lub na e-mail zkiwdziemiany@op.pl

Pozdrawiam

Adam Szejba – p.o. dyrektora zespołu