Organizacja pracy ZKiW w okresie 18 maja – 7 czerwca 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Przed nami kolejne wyzwanie z kontynuacją zdalnego nauczania i stopniowego powrotu do funkcjonowania szkoły i przedszkola do stanu sprzed wystąpieniem COVID-19.

Priorytetem wszystkich naszych działań musi być bezpieczeństwo dzieci, uczniów i pracowników zespołu.

W chwili obecnej nasze działania musimy oprzeć przede wszystkim na rozporządzeniach MEN, które bardzo szybko ulegają nowelizacjom, dlatego dołączam je z zaznaczeniem daty obowiązywania. Są to:

Z powyższych przepisów i stanu pandemii wynika, iż obowiązek zdalnego nauczania występuje do dnia 7 czerwca 2020 r. i może ulec przedłużeniu.

Ostatnie zmiany prawne, z piątku 15 maja br. obligują nas do podjęcia następujących dodatkowych działań:

 1. od 18 maja br. jest możliwość organizowania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania dziecka w przedszkolu i szkole, mają one charakter dobrowolny;
 2. musimy podjąć decyzję, czy z dniem 25 maja br. otwieramy przedszkole i oddziały przedszkolne z bardzo zaostrzonymi rygorami sanitarnymi;
 3. od 25 maja br. uczniowie klas 1-3 mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w grupach maksymalnie do 12 uczniów, również z bardzo wysokimi rygorami sanitarnymi;
 4. od 25 maja br. umożliwienie konsultacji uczniom klas ósmych;
 5. od 1 czerwca br. – umożliwienie konsultacji uczniom klas 1-7;
 6. pojawiły się nowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w dniach 16-18 czerwca 2020 r. WYTYCZNE_Przeprowadzanie_egzaminów

Od jutra wychowawcy klas i oddziałów przedszkolnych będą zwracać się do Państwa z zapytaniami o decyzje odnośnie posyłania dzieci i uczniów do szkoły i przedszkola.

Dyrekcja ZKiW w Dziemianach jest w trakcie opracowywania szczegółowych procedur dotyczących przestrzegania surowych przepisów sanitarnych i oświatowych oraz przygotowuje pracowników i obiekty szkolne i przedszkola na przyjęcie dzieci i uczniów.

UWAGA: Z zajęć organizowanych w przedszkolu lub w szkole mogą korzystać tylko dzieci i uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Do przedszkola i szkoły nie można posłać dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Informacje różne:

 • Dzisiaj obchodzimy setną rocznicę urodzin Papieża – Polaka – Jana Pawła II. W warunkach pandemii uczniowie pod przewodnictwem Pani Jadwigi Szyszka wykonali pamiątkową stronę www. Zapraszam do jej obejrzenia i chwili zadumy

  100 ROCZNICA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II

 • Zakupujemy odpowiedni sprzęt do walki z koronawirusem: maseczki na twarz, przyłbice, specjalistyczne fartuchy, płyny dezynfekcyjne i osłony z pleksi oraz bezdotykowe termometry.
 • Nasze Panie z obsługi uszyły ponad 550 maseczek, które zostały przekazane starszym mieszkańcom Gminy Dziemiany.
 • Do Gminy Dziemiany dostarczono już komputery do pracy zdalnej. W pierwszym rzucie otrzymamy 16 laptopów. Komputery będą tylko na wypożyczenie, zwrot do końca tego roku szkolnego.

 

Pozdrawiam

Adam Szejba

 

PS – Serdecznie dziękujemy drużynie Ochotniczej Straży Pożarnej z Radunia, która pod dowództwem Naczelnika – Pana Mateusza Szmaglika sprawnie przeprowadziła dezynfekcję wszystkich pomieszczeń ZKiW.

FOTOGALERIA

Galeria zdjęć