Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Dziemianach – 2024/2025

Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Dziemianach

Rok przedszkolny 2024/2025

W oparciu o Statut Przedszkola Gminnego w Dziemianach ustala się następujące zasady rekrutacji na rok przedszkolny 2024/2025:

termin składania dokumentów: do 27 marca 2024 r.

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej, sekretariatu szkoły oraz z przedszkola.

W załączeniu wzory wniosków:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
 2. Karta kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola
 3. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego „0”

Druki po pobraniu proszę wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, 83-425 Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Informacja o wynikach rekrutacji – 19 kwietnia 2024 r. do godz. 15:00

Jednocześnie załączamy propozycję kalendarium roku przedszkolnego 2024/2025:

 • Przedszkole pracuje od 19 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)
 • Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego 2 września 2024 r. (poniedziałek)
 • Dni wolne, w które przedszkole nie pracuje:
  • 1 listopada 2024 r. – Święto Zmarłych (piątek)
  • 11 listopada 2024 r. – Narodowe Święto Niepodległości (poniedziałek)
  • 24-26 grudnia 2024 r. (przerwa świąteczna)
  • 1 stycznia 2025 r. (środa)
  • 6 stycznia 2025 r. Trzech Króli (poniedziałek)
  • 18-21 kwietnia 2025 r. – Święta Wielkanocne (piątek-poniedziałek)
  • 1- 3 maja 2025 r. – Święto Pracy, Dzień Flagi Państwowej, Święto Konstytucji Trzeciego Maja
  • 19-20 czerwca 2025 r. – Boże Ciało i piątek po nim
 • Zakończenie roku szkolnego 27 czerwca 2025 r.; przedszkole pracuje do 11 lipca 2025 r.
 • Przerwa wakacyjna od 14 lipca do 17 sierpnia 2025 r.

Adam Szejba – dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

Załączniki