Rekrutacja do Przedszkola Gminnego w Dziemianach na rok szkolny 2023/2024

W oparciu o Statut Przedszkola Gminnego w Dziemianach ustala się następujące zasady rekrutacji na rok przedszkolny 2023/2024:

termin składania dokumentów: do 31 marca 2023 r. (termin nie dotyczy oddziałów „zero”).

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej, sekretariatu szkoły oraz z przedszkola.

W załączeniu wzory wniosków:

 1. Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola
 2. Karta kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola
 3. Karta zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego „0”

Druki po pobraniu proszę wypełnić i dostarczyć do sekretariatu Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach, 83-425 Dziemiany, ul. Wyzwolenia 20 lub można pozostawić w zaklejonej kopercie w portierni placówki w każdy dzień roboczy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Jednocześnie załączamy propozycję kalendarium roku przedszkolnego 2023/2024:

 1. Przedszkole pracuje od 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)
 2. Uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego 1 września 2023 r.(piątek)
 3. Dni wolne w które przedszkole nie pracuje:
 4. a) 1 listopada 2023 r. – Święto Zmarłych (środa)
 5. b) 23-26 grudnia 2023 r. (w dniach 27-29 grudnia 2023 r. przedszkole jest czynne)
 6. c) 29 marca – 01 kwietnia 2024 r. – Święta Wielkanocne
 7. d) 1, 2 i 3 maja 2024 r. – Święto pracy, Dzień Flagi Państwowej, Święto Konstytucji Trzeciego Maja
 8. g) 30-31 maja 2024 r. Boże Ciało i piątek po nim
 9. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2024 r.
 10. Przedszkole pracuje do 12 lipca 2024 r.
 11. Przerwa wakacyjna od 15 lipca do 18 sierpnia 2024 r.

Adam Szejba – dyrektor zespołu

Załączniki