Światowy Dzień Mycia Rąk w przedszkolu w Kaliszu

Dbałość o zdrowie dzieci, to jedno z zasadniczych zadań naszego przedszkola. Przekazując dzieciom wiedzę, kształtując umiejętności i postawy sprzyjające zdrowiu, możemy ułatwić im zdrowy styl życia, a tym samym poprawić ich funkcjonowanie. Ważną aktywnością, jest dbanie o higienę. Jednym ze sposobów realizacji tego zamierzenia był udział  w Światowym Dniu Mycia Rąk.  Celem tegorocznych obchodów było zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem chorób, spowodowanych właśnie brakiem higieny rąk w ciągu dnia. Wszystkie zajęcia i zabawy koncentrowały się wokół hasła Czyste ręce! i miały charakter samodzielnych działań dzieci, wspomaganych prezentacją multimedialną.

Tekst opracowała Barbara Klemann

Galeria zdjęć