Szlachetna paczka opuszcza szkołę

W czwartek, 05.12.2020 r.,  nasza Szlachetna Paczka została przewieziona do Kościerzyny i dostarczona wolontariuszom odpowiedzialnym za rodzinę o kodzie POM-3733-2128, którzy jeszcze tego samego dnia przekazali jej nasze prezenty.

Zawartość dwudziestu paczek będzie na długo stanowić zapas żywności,  środków czystości, oraz potrzebnego w każdym gospodarstwie domowym wyposażenia (pościel, ręczniki, koce, garnki, itp.)

Przekazaliśmy również zimowe ubrania i buty, słodycze i  przybory szkolne dla dzieci, oraz odzież ochronną niezbędną do pracy w lesie i na gospodarstwie.

Ponownie udało nam się dzięki pomocy licznych sponsorów zaspokoić  bieżące potrzeby rodziny.

Dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do skompletowania „naszej” Szlachetnej Paczki

Dzięki za pomoc materialną, poświęcony czas, oraz wszelkie przejawy życzliwości, zrozumienia i otwartości na potrzeby ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej.

 Z  PRZEKONANIEM,  ŻE  DOBRO  POWRACA, ŻYCZYMY  WSZYSTKIM  TEGOROCZNYM   DARCZYŃCOM SZCZĘŚLIWYCH   ŚWIĄT  BOŻEGO  NARODZENIA!

 Opiekunowie SKW ( koordynatorzy projektu ):

Maria Pobłocka, Karolina Skwierawska–Bruska, Agnieszka Finster,  Bartłomiej Pobłocki.