Wielka Liga Czytelników zmiany terminów

Dzień Dobry, najnowsza informacja od organizatorów WLC

Szanowni Koordynatorzy i Uczestnicy! W związku z odwołaniem zajęć w szkołach ulegną zmianie terminy zdobywania sprawności w I etapie Wielkiej Ligi Czytelników. Termin zakończenia wpisywania sprawności I etapu ustalam wstępnie na siódmy dzień roboczy liczony od dnia powrotu do przedszkola / szkoły. Oczywiście termin finału powiatowego będzie również przesunięty. Zachęcam do czytania pogodnych książek w czasie wolnym od zajęć. Dobra lektura może dostarczyć wielu miłych chwil i tym samym pomóc w ograniczeniu stresu, który niekorzystnie wpływa na odporność. Pamiętajmy również o spacerach na świeżym powietrzu oraz dobrym odżywianiu, które wzmocnią siły obronne organizmu. Potraktujmy obecną sytuację odpowiedzialnie poprzez przestrzeganie zasad higieny i zaleceń sanitarnych, a jednocześnie myślmy pozytywnie kierując nasze myśli ku temu co dobre. Życzę Wam dużo zdrowia.