Konkurs świąteczny dla klas 0-3

Zaproszenie

do udziału w konkursie rodzinnym

na „Najpiękniejszy stroik świąteczny”

Regulamin konkursu:

  • konkurs skierowany jest do dzieci z kl. 0-III i ich rodzin
  • wielkość i technika jest całkowicie dowolna

W ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę:

  • staranność wykonania
  • oryginalność koncepcji
  • zaangażowanie wszystkich członków rodziny

Stroik należy dostarczyć do wychowawców klas do 4 grudnia.

Po ogłoszeniu wyników i wręczeniu nagród stroiki zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy, który odbędzie się 9 grudnia w naszej szkole.

Organizatorem konkursu jest ZKiW w Dziemianach, koordynowany przez p. Natalię Kuklińską.