Zmiana wysokości opłat za posiłki w ZKiW

Od 1 stycznia 2023 r. ustala się opłaty za posiłki w wysokości:

  1. Oddziały przedszkolne w Dziemianach (śniadanie i obiad) – 7,50 zł
  2. Oddziały przedszkolne w Kaliszu i Trzebuniu (obiad) – 5,00 zł
  3. Oddziały przedszkolne – zerówki (obiad) – 5,00 zł
  4. Szkoła Podstawowa w Dziemianach (obiad) – 5,00 zł
  5. Szkoła Podstawowa w Kaliszu (obiad) – 4,00 zł
  6. Żłobek – 10 zł

Załączniki